O-Taku Manga Lounge | Conventions manga au Québec - Edition 2019

O-Taku Manga Lounge au Geek-IT 2019

 

 

O-Taku Manga Lounge au Nadeshicon 2019

 

 

O-Taku Manga Lounge au FBDM 2019